Woensdag 28 juni 2023: Wandelen Leiden buiten de Singels (16 km).

9.15 uur: verzamelen stationshal, zo mogelijk buiten aan westzijde Leiden Centraal (LUMC-zijde)
09.30 uur vertrek westzijde Leiden Centraal


Deze wandeling is eerder gehouden in klein gezelschap. Nieuwe aanmelders hebben voorrang.
We lopen vandaag min of meer volgens het boekje (2022) Jaren dertig vroeger of later. Een wandeling
door en langs de schil van buitenwijken rond de Leidse binnenstad. Het gaat dan om de periode circa
1900 (Jugendstil) – Leidse architecten/Amsterdamse school tot c. 1940. Alleen in het eerste stuk zit
groen (Leidse Hout enz.), de rest is vooral een stenige omgeving en verhard lopen. Hier en daar staan
we heel kort even stil om iets over een karakteristiek gebouw te horen of de naam van een architect
(Jesse, Mulder, Buurman, Dudok). Op zo’n 9 km kan je afhaken bij het station Lammenschans en
bijvoorbeeld de bus terugnemen. Er is ten minste één keer horecapauze en een broodpauze.
Wandelbegeleiders: Peter Oosterbaan en Gerard J. Telkamp
Maximaal 20 deelnemers
Opgave: gerardjtelkamp@hetnet.nl
Telefonisch bereikbaar alleen op de wandeldag: Peter Oosterbaan 06 45099798