Donderdag 22 juni 2023: Energietransitie Delft, hoe gebeurt dat, door Jo Berkhoff.

Duurzaamheid én vooral de Energiebesparing is de rode draad in het leven van Jo
Berkhoff. Hij droeg jarenlang zijn kennis over op studenten van de TU-Delft & Haagse
Hogeschool, desgevraagd ook nu na zijn pensioen!
Deze avond vertelt hij over wat er gaande is (niet alleen in Delft) voor de overgang van
fossiele brandstoffen naar mogelijke hernieuwbare energiebronnen. Neem ook eens uw
eigen energierekening mee!