Contact

Bestuursleden van Nivon Zuid-Holland West

Voorzitter              : Marlies Leegwater
Secretaris              : (vacant)
Penningmeester : Edon van Huizen
Lid                             : Ellie Soutendijk

Aanmelden Nieuwsbrief?   mail naar  marliesleegwater@gmail.com

Wil je een uitdraai van de maandelijkse digitale nieuwsbrief een jaar per post ontvangen?
Maak € 10,- over op NL94 TRIO 0212 4251 45 t.n.v. Nivon Zuid-Holland West o.v.v. Postnieuws, naam en lidmaatschapsnummer.

Meer informatie over Nivon Nederland en de andere afdelingen is ook te vinden via de website www.nivon.nl.

AVG: Nivon ZHW Algemene Verordening Gegevensbeveiliging