Donderdag 8 juni 2023: Wajang kantjil schaduwvoorstelling door Esmeralda Zee-Hilal.

Aanvang: 19.30 uur

Esmeralda is na de oorlog met haar Indonesische vader en Nederlandse moeder en haar
jongere broertjes en zusje naar Indonesië vertrokken en heeft haar jeugd gedeeltelijk in
Jakarta, Bandung en Jogya doorgebracht. Ze heeft zich daar onder andere in het
wajangpoppenspel verdiept en daar later ook haar eigen wajangpoppen gekocht. De
verhalen van het kleine, maar o zo slimme Indonesische dwerghertje Kantjil heeft ze
inmiddels aan haar 8 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen verteld, maar ook
bijvoorbeeld op de Tong Tong Fair op het Malieveld in Den Haag.
Zij wordt begeleid door Renadi Santoso op de gamelan. Hij zal ook het door hem
bespeelde gamelan instrument, de gender geheten, nader uitleggen en bespelen.
Na afloop mogen de aanwezigen met enkele demonstratie wajangpoppen zelf een aantal
bewegingen maken. Het belooft een boeiende avond te worden!

Donderdag 22 juni 2023: Energietransitie Delft, hoe gebeurt dat, door Jo Berkhoff.

Duurzaamheid én vooral de Energiebesparing is de rode draad in het leven van Jo
Berkhoff. Hij droeg jarenlang zijn kennis over op studenten van de TU-Delft & Haagse
Hogeschool, desgevraagd ook nu na zijn pensioen!
Deze avond vertelt hij over wat er gaande is (niet alleen in Delft) voor de overgang van
fossiele brandstoffen naar mogelijke hernieuwbare energiebronnen. Neem ook eens uw
eigen energierekening mee!