Bericht uit de ALV 29 maart 2017

Bij de Algemene Ledenvergadering van woensdagavond 29 maart 2017 in wijkcentrum Stervoorde waren 22 leden aanwezig.

Drie leden kregen een speldje vanwege 50, 40 of 25 jaar lid zijn. Financiële zaken werden toegelicht. De vertegenwoordiger van de kascommissie en aanwezigen die ervoor zorgen dat het activiteitenprogramma loopt en bekend gemaakt wordt kregen een bloemetje. Het voorgaande bestuur werd bedankt voor haar inzet.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Edon van Huizen - penningmeester, Ellie Soutendijk - lid en Marlies Leegwater – voorzitter. Het gastteam gaat nog versterkt worden.