Nivon op de Donderdagavond in Rijswijk : Niet meer in het Oude Raadhuis!!

Contactpersoon:
Yvonne Alexander, y.alexander@zonnet.nl of 079-3410947 of 06-10838883

Vluchtelingenwerk in en om Stervoorde.

Vluchtelingenwerk in en om Stervoorde. Carolien van de Vijver licht toe hoe vluchtelingen in Stervoorde worden opgevangen en gesteund.