Welkom op de website van Nivon Zuid-Holland West

NIVON Zuid Holland West is een NIVON-afdeling die de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Delft, Leiden en Zoetermeer beslaat.
Nivon is een vereniging van mensen, die met elkaar en voor elkaar werken aan een samenleving die eerlijk is en groen. Dat doen we door het organiseren van activiteiten op het gebied van cultuur en natuur, zoals:

 • ​museumbezoeken
 • stadswandelingen
 • lezingen

Voor meer informatie: klik op de onderwerpen in de agenda

Aan de leden van de afdeling Zuid-Holland West van het NIVON

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de

Algemene Ledenvergadering d.d. 29 maart 2017

Deze vindt plaats in het Wijkcentrum Stervoorde, Van Mooklaan 1 te Rijswijk.
Aanvang: 20.00 uur in de Rode zaal.

Agenda:

 1. Opening
 2. Bestuurssamenstelling
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 7 april 2016
 4. Activiteitenverslagen 2016 van Den Haag/Rijswijk en Leiden
 5. Financiën: jaarrekening 2016 en verslag van de Kascommissie
 6. Benoeming Kascommissie
 7. Begroting 2017
 8. Huldiging jubilarissen
 9. Hoe verder in 2017 en daarna?
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Stukken zijn op te vragen, vanaf 22 maart bij de secretaris: jb.blomsma@gmail.com of 070-3351649  (antwoordapparaat aanwezig)    

Op deze avond zullen we afscheid nemen van de voorzitter, de secretaris en  de coördinator van de activiteitencommissie.
De termijn van de voorzitter en de secretaris loopt af. Zij zijn niet herkiesbaar.

Marlies Leegwater en Ellie Soutendijk hebben zich kandidaat gesteld voor een taak in het bestuur. Wij zijn daar erg blij mee en zouden graag meer leden welkom willen heten in het bestuur.

Dit geldt ook voor ons gastteam.  Zij  kijken uit naar nieuwe gastvrouwen of -heren. Vele van u nemen deel aan onze activiteiten. Wij krijgen daar veel enthousiaste reacties op. Het zou fantastisch zijn als u af en toe wilt assisteren of een idee inbrengt voor een activiteit die u wilt doen.

Wij zien u graag op de algemene ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,
 

Wilma de Ruijter (voorzitter)
Nadine Blomsma (secretaris)
Yvonne Alexander  (coördinator activiteitencie)
Edon van Huizen  (penningmeester)

 

Aankomende activiteiten

Datum Omschrijving
zaterdag 01 april

Van Gogh wandeling langs de Schenk (4,5 km, 1,5 uur), onder leiding van Nicole Mekel

Verzamelen: Kop van Centraal Station – Koningin Julianaplein. We lopen vandaar 5 minuten naar het startpunt van de wandeling Hendrick Hamelstraat 8 (aan de noordrand van het spoor, tussen Juliana van Stolberglaan en Schenkviaduct). De wandeling eindigt bij station Maria Hoeve.

zaterdag 01 april

Van Gogh wandeling langs de Schenk (4,5 km, 1,5 uur), onder leiding van Nicole Mekel

Verzamelen: Kop van Centraal Station – Koningin Julianaplein. We lopen vandaar 5 minuten naar het startpunt van de wandeling Hendrick Hamelstraat 8 (aan de noordrand van het spoor, tussen Juliana van Stolberglaan en Schenkviaduct). De wandeling eindigt bij station Maria Hoeve.

donderdag 06 april

Volksdansen onder leiding van Fiep Poppe

zaterdag 15 april

Bezoek aan het Bunkercomplex Overvoorde in Rijswijk, met de voormalige Commandopost Bescherming Bevolking en het nieuw geopende Museum.

Speciaal voor het Nivon wordt dit dan opengesteld. Voorzien is een rondleiding door het bunkercomplex (90 minuten) en door het museum (30 minuten). Het bezoek duurt dus 2 uur. Museum jaarkaart is niet geldig. Kosten voor leden: 5,00 Euro inclusief koffie, voor niet-leden 9,00 Euro te betalen aan de Nivon gastvrouw.

Verzamelen bij de voormalige Commandopost: Van Vredenburchweg 176 a, 2285 SE Rijswijk.

Wel aanmelden bij marliesleegwater@gmail.com of 06-33194594, want het aantal deelnemers is beperkt.  

OV bus 23 halte Sammersweg, dan stukje terug lopen over Schaapweg.

donderdag 20 april

Volksdansen onder leiding van Fiep Poppe

vrijdag 21 april

Wandelweekend  21 t/m 23 april 2017: ​Natuurvriendenhuis Den Broam Buurse nabij Enschede.

zaterdag 29 april

Bezoek aan de Natuurtuin en bijenstand in het Wilhelminapark in Rijswijk

Verzamelen: Hazepad 5. Ingang natuurtuin. We wandelen door de Natuurtuin naar de bijenstand, worden ontvangen door imker Hung Nguyen en drinken koffie in de blokhut.

OV: NS Station Rijswijk vandaar 15 minuten lopen.

zaterdag 13 mei

Bezoek aan zaagmolen de Salamander, Leidschendam

De molen gaat voor ons om 11.00 uur open, maar het is ook open molendag. Dus het kan druk worden. Verzamelen bij de molen, de Wiek 19, 2265 VK Leidschendam.

OV:  Arriva bus 45 halte Damlaan, dan nog 10 minuten lopen.

donderdag 18 mei

Vluchtelingenwerk in en om Stervoorde. Carolien van de Vijver licht toe hoe vluchtelingen in Stervoorde worden opgevangen en gesteund.

zaterdag 27 mei

Wandeling hyacintenbos landgoed Ockenburgh (2,5 km - 1,5 uur)

Verzamelen: Monsterseweg 4, 2553 RL Den Haag, Parkeerterrein aan begin van oprijlaan.  OV: RR/tram 3 richting Loosduinen, uitstappen halte Pisuissestraat. Vandaar 10 minuten lopen naar verzamelpunt.

zaterdag 27 mei

Wandeling hyacintenbos landgoed Ockenburgh (2,5 km - 1,5 uur)

Verzamelen: Monsterseweg 4, 2553 RL Den Haag, Parkeerterrein aan begin van oprijlaan.  OV: RR/tram 3 richting Loosduinen, uitstappen halte Pisuissestraat. Vandaar 10 minuten lopen naar verzamelpunt.

donderdag 01 juni

Lezing over Mondriaan en de Stijl door de heer Hoo Man Chan

Mede ter voorbereiding op bezoek aan de tentoonstelling in het Gemeente Museum op zaterdag 24 juni 2017

zaterdag 10 juni

Wat vinden we aan het strand bij Scheveningen haven? O.l.v. IVN gidsen gaan we op zoek. Verzamelen einde Houtrustweg, parkeerterrein, strandafgang 12 bij het zuidelijk havenhoofd. OV bus 22 Zuiderstrandtheater, of bus 24 Houtrustweg.

donderdag 15 juni

Praten en eten met Eritreeërs. Zo onbekend als Eritrea 2 jaar geleden was, zo bekend is het nu: Een dunbevolkt arm land in de hoorn van Afrika, dat door de vele vluchtelingen naar Europa “op de kaart“ is gezet. Uiteraard zal onze gast, mevrouw Luam Abraha, de redenen om te vluchten ter sprake brengen. Maar Eritrea is zoveel meer: De verschillen in en de saamhorigheid tussen de negen etnische culturen, de veelzijdige keuken, de verschillende muzieksoorten met bijbehorende dansen, de indrukwekkende 30 jaar durende strijd naar onafhankelijkheid en de rijke geschiedenis van het Axum Koninkrijk. Kortom: Een interessant land om meer over te weten te komen!!

zaterdag 24 juni

Bezoek Mondriaan tentoonstelling in Haags Gemeente Museum

Bezoek ook onze facebookpagina https://www.facebook.com/nivonzuidhollandwest en vind onze pagina leuk!

Volg ons nu ook op Twitter , meld je aan als volger! Ons twitteraccount is: https://twitter.com/nivonzhw